< tornar
23 de octubre de 2018 a les 12:59

Finances ètiques i solidàries, una eina pel progrés social.

Presentació de l'observatori 2017

El passat dia 17 d’octubre es va presentar a Barcelona “El Baròmetre estatal de els finances ètiques i solidàries 2017”. El Baròmetre és una eina liderada per l’organització FETS, des del seu Observatori de les Finances Ètiques i Solidàries.

La primera consideració respecte a les dades que ens ofereix l’Observatori, és que es tracta d’un sector amb una creixement quota de mercat, tot i ser encara molt petita en relació amb la banca tradicional. Però la simple comparació de números no fa justícia al seu impacte real a la nostra societat. La banca ètica juga un paper fonamental en el finançament de projecte socials que difícilment trobarien recursos amb uns paràmetres de la banca tradicional.

Durant el 2017 les onze entitats analitzades van concedir préstecs per un valor de 1.267 milions d’euros, un 23,96% més que l’any anterior. El fet més significatiu d’aquesta dada és que, més enllà de la suma total, es tracta d’un finançament que s’ha adreçat directament al moll de l’os de la nostra malmesa estructura social; són préstecs que financen projectes adreçats a les persones. Ah! I amb una morositat del 2,2% molt lluny del 7,79% de la banca tradicional

Per poder realitzar aquesta activitat la banca ètica necessita obtenir els fons necessaris, que la banca tradicional obté en part dels seus clients i majoritàriament dels bancs centrals. En el cas de la banca ètica aquest fons provenen íntegrament dels dipòsits dels seus clients, estabilitzats per sobre dels 230.000, sense els quals no podrien realitzar la seva tasca d’intermediació financera. Durant l’any 2017 l’estalvi recollit ha estat de 2.100 milions d’euros, amb un increment del 9,24% respecte a l’any anterior. Es tracten de fons procedents de milers de persones compromeses que volen donat un sentit i un profit als seus estalvis, més enllà del pur rendiment bancari i l’especulació.

Malgrat les diverses amenaces que assetgen al sector, en podem parlar en un altre moment, cal felicitar-nos del creixement del sector perquè la seva tasca en aquests moments és insubstituïble i necessària.