< tornar
2 de abril de 2019 a les 11:47

La nova llei d'Informació No Financera i Diversitat, una porta a la transparència

La memòria de RSC ha de ser una eina per a les empreses i no una càrrega.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 11/2018 de 28 de desembre sobre Informació No Financera i Diversitat, moltes empreses de l’Estat espanyol es veuran obligades a presentar un Estat d’Informació No Financera. Inicialment aquesta obligació només afectarà a un segment determinat d’empreses, segons el seu nombre d’empleats, els actius consolidats o la xifra de negocis. Aquesta llei és la transposició estatal de la Directiva 2014/95 del Parlament Europeu i del Consell (2014) que empeny a les empreses pel camí de la transparència i les bones pràctiques.

Un estat no financer és una memòria on l’empresa haurà d’informar dels aspectes vinculats a qüestions mediambientals, socials i de personal, drets humans, corrupció i suborn, i aspectes socials/sociataris. D’entrada pot semblar que aquest informe es converteix en un simple tràmit més, i en part pot ser veritat, però no és tan senzill. Segons la Llei, les dades s’han de verificar per un tercer independent. Quan una empresa es veu obligada a donar informació pública sobre la seva gestió s’està obrint a l’auditoria pública, amb importants riscos reputacionals, sobretot si les dades escrites no quadren amb les seves pràctiques reals. Cada empresa podrà seguir practicant la seva política en relació amb la Responsabilitat social, però els consumidors i el públic en general tindrem més eines per poder escatir qui està realment implicat amb la millora del seu entorn. Una altra virtut d’aquest informe és que les dades podran ser comparables amb les d’altres empreses del mateix sector i poden evidenciar moltes llacunes en la gestió no financera de l’empresa.

Com dèiem al principi aquesta normativa afecta de moment només a un segment d’empreses, però no dubteu que és només el principi, ben aviat la presentació dels seus Estats no financers, o sigui la memòria de RSC, serà una obligació legal o moral per a qualsevol organització independentment del seu volum. Per tant, cal començar a preparar-se, l’empresa haurà d’obtenir i guardar moltes dades que segurament no gestiona actualment i cal aprendre a gestionar la confecció d’una memòria de RSC perquè és un tema transversal que afecta a tota l’empresa.