< tornar
5 de març de 2017 a les 0:12

La RSC una eina competitiva

Aconsegueix millorar el balanç de forma sostenible.

La RSC no ha de ser únicament una eina de negoci, però no podem deixar de banda que té un potencial important per apuntalar els balanços de l'empresa. El primer pas, indefugible, és internalitzar la RSC i assumir-la com a part intrínseca de la nostra activitat. Un cop la RSC impregna totes les parts del nostre negoci podem anar a buscar el valor afegit que ens reporta a nivell de negoci.

De les múltiples cares que presenta aquest concepte, ens fixarem en una d’elles: els treballadors. Estem tips de sentir que el talent i el capital humà són els actius més preciosos d’una organització, però encara hi ha moltes empreses que ho veuen com una partida de costos que cal rebaixar per ser competitius. Precisament el factor diferencial amb la competència és tenir el personal motivat, aprofitar tot el talent i el seu potencial. Aquesta motivació no passa únicament pels cèntims, cal pagar sous justos i equitatius, però a més les persones han de sentir-se vinculades al projecte. Les polítiques d’igualtat de gènere, de conciliació familiar, de formació o participació en les decisions de l’empresa són un lligam pels teus empleats i un reclam pels nous talents que vulguis contractar. La gestió del teu personal és un dels pilars de la RSC i un factor de competitivitat.