Qui som?

Josep M. Soler Bonet, llicenciat en Geografia i Història a la UB. He estat treballant durant trenta anys al sector financer com a gestor de projectes i més endavant com a gestor comercial. Ara poso aquesta experiència al servei del Tercer Sector, un àmbit que conec molt bé per la meva vinculació amb el món de la cultura i l’associacionisme.

Postgrau en Fundraising a la UB (2014).

Curs d’expert en RSC per Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2017).

Curs d'Implantació i auditoria en sistema de gestió de la RSC segons la norma SGE21 de Forètica (2018).

Qui som?

Missió

Empresa i Tercer Sector són dos puntals bàsics de la nostra societat i la seva col·laboració permet assolir objectius de benestar generalitzats; no són realitats oposades sinó complementàries.

A SocialProjecta ens posem en el centre d'aquesta relació com a interlocutors de les parts. Ajudem a l'empresa a cuidar la seva relació amb l'entorn mitjançant la seva Responsabilitat Social Corporativa, i a les organitzacions no lucratives a dialogar amb l'empresa i la societat per captar fons i fer realitat els seus projectes.


Visió

El treball transversal amb l'empresa i les organitzacions del Tercer Sector, ha de fer possible la concreció de projectes que donin resposta a les necessitats d'una societat canviant.

L'empresa amb valors és una empresa més competitiva, que pren avantatge respecte de la competència, és més eficient i per tant més rendible; no es tracta de màrqueting, parlem del "cuore" de l'empresa.

Valors

L'empatia és la base del nostre treball, sinó entenem què necessita el client difícilment podrem satisfer les seves expectatives.

Per a nosaltres cada cas és diferent, no oferim serveis tancats: escoltem, raonem i després plantegem solucions, i sinó tenim solució que us pugui ajudar, honestament us ho direm.

El rigor, la planificació i el mètode són la base d'una bona feina que no estan renyits amb un punt de bogeria per fer projectes més atractius.

Col·laborem amb:

Membre de:

  • 1