Serveis

Aquí trobaràs tots els serveis que t'ofereix SocialProjecta.

Captació de fons Fundraising

Captació de fons Fundraising

Totes les organitzacions no lucratives han treballat la captació de fons en les seves variants més tradicionals. Ara s’imposa fer-ho amb metodologia i coneixement de les possibilitats que tenim a l’abast per reeixir en els nostres projectes.

Es fa difícil moure’s entre les múltiples possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Vols que t’ajudem? Des de SocialProjecta oferim formació i consultoria en la captació de fons i planificació de campanyes.

Préstecs Participatius Crowdleding

Préstecs Participatius Crowdleding

Els projectes socials o sostenibles tenen un important handicap per obtenir finançament bancari. Les Fintech proporcionen noves vies de finançament i ja són l’alternativa al tradicional préstec bancari.

El crowdlending estableix una vinculació econòmica i emocional entre els inversos i el projecte. Des de SocialProjecta treballem amb ECROWD per per possibles els projectes transformadors.

Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa

Les empreses responsables són més competitives i més valorades. La Reputació corporativa és un dels intangibles més valuosos de cada organització i cal gestionar-la dia a dia.

Des de SocialProjecta t'oferim :

Estudi de diagnosi sobre l’estat actual de les accions i polítiques que porta a terme l’empresa dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa.

A partir dels resultats i recomanacions de l’etapa de diagnosi es podran empènyer les fases següents, amb l’objectiu d’alinear i posar en pràctica els objectius estratègics en RSC dissenyats per la direcció.

Implantació i seguiment de les accions definides dins de l'estratègia de RSC.


Analitzar resultats per reorientar les polítiques de RSC i comunicar adequadament les nostres accions.